Zarządzanie PUiP

Przedmiot: zarządzanie produkcją, usługami i personelem