Warunki zaliczenia przedmiotu Ekonomia

Ekonomia prowadzona na kierunku ETI obejmuje 8 wykładów oraz 8 ćwiczeń. Wymagania zaliczeniowe składają się z:

 • przedstawienie prezentacji na wykładzie z wybranego zagadnienia według podanych niżej kryteriów;
 • pozytywna ocena z kolokwium na wykładzie;
 • obecności na ćwiczeniach;
 • omówienie wybranego na wykładzie zagadnienia oraz przeprowadzenie testu;
 • pozytywna ocena z co najmniej 15 testów na ćwiczeniach;

Ocena końcowa z wykładu jest średnią z ocen otrzymanych za wykonaną prezentację oraz ie poszczególnych laboratoriów.

W przypadku nieobecności należy odrobić dane ćwiczenie poprzez aktywny udział w zajęciach dotyczących tego samego ćwiczenia ale innej grupy. By odrobić zajęcia z inną grupą należy:

 • uzyskać zgodę prowadzącego;
 • sprawdzić czy jest dostępna ilość miejsca w sali.

Pozytywną ocenę z prezentacji można uzyskać po spełnieniu następujących kryteriów:

ścieżka dźwiękowa;

 • co najmniej 2 filmy z polskim lektorem lub napisami;
 • co najmniej 10 obrazów;
 • co najmniej 5 wykresów;
 • co najmniej 20 slajdów;
 • maksymalnie do 2 zdań w jednym slajdzie.

Prezentację należy przeprowadzić kierując się następującymi wskazówkami:

 • na wcześniejszym spotkaniu zachęcić swoją tematyką do obecności na swojej prezentacji studentów;
 • prezentować bez pomocy naukowych typu kartka, książka, notatnik i inne;
 • stosować interakcję ze słuchaczami poprzez pytania do sali i anegdoty.

Życzę udanych wystąpień.