Prezentacje – zasady

Wskazówki tworzenia prezentacji/sprawozdań

Formalne czyli dotyczące zawartości slajdów i sposobu prezentacji:

 • Poprawność – (podanie źródła, bibliografia, fachowa terminologia, poprawność językowa, teksty po polsku
 • Estetyka i czytelność (wielkość czcionki, jednolity układ, tempo wyświetlania, kolor)
  Staranność (spójny wygląd i kolorystyka)
 • Atrakcyjność (obrazki, zdjęcia, animacje, wideo, dźwięk)
 • Dokładność (Wygląd każdego slajdu powinien nawiązywać do poprzedniego, a wszystkie przekazane informacje – tworzyć spójną całość)
 • Zwięzłość (krótkie zdania, równoważniki zdań, Tekst z haseł, nie akapitów)
 • Oryginalność (własne teksty, schematy, tabele, wykresy, grafika, filmy i dźwięk)
 • Formalność (liczba slajdów, numerowanie elementów do spisu)
 • Czas prezentacji (automatyczny interwał)
 • Przejrzystość (animacja przejść taka sama w obrębie punktu planu)
 • Innowacyjność (praca przyciągająca uwagę, pomysłowa, niekonwencjonalna)

Merytoryczne czyli dotyczące treści i zgodności z tematem:

 • zgodna z tematem – trzyma się planu prezentacji z drugiego slajdu
 • dostosowana do możliwości odbiorców i potencjału tematu
 • przechodzi od ogółu do szczegółu
 • posiada wprowadzenie nie większe niż połowa prezentacji
 • sprawiedliwie balansuje wgłębianiem się w poszczególne aspekty tematu

Struktura prezentacji/sprawozdań:

 • slajd tytułowy z podaniem daty, imienia i nazwiska, tematu, znaku uczelni, kierunku i rodzaju studiów;
 • slajd 2 – plan prezentacji
 • slajd 3 – wprowadzenie (postawienie celu, misja)
 • rozwinięcie: slajdy z właściwymi informacjami
 • podsumowanie
 • spis zdjęć, grafiki, schematów
 • bibliografia i netografia
 • slajd końcowy (może być cytat, sentencja, hasło)

Struktura slajdu:

 • slajd przypomina plakat
 • animacje mają pomagać (nie rozpraszać)
 • nagłówki (poza pierwszym slajdem) nawiązują do haseł z planu prezentacji
 • stopki (poza pierwszym slajdem) zawierają numer slajdu, tytuł prezentacji, imię i nazwisko twórcy

Na slajdach nie wolno stosować:

 • pełnych zdań;
 • długich akapitów/drobnej czcionki (<20pkt);
 •  więcej niż 3 pkt. w wyliczeniach;
 • wzorów (jeżeli, to objaśnić symbole we wzorze);
 • rysunków bez objaśnień (zwłaszcza z tekstami po angielsku);
 • truizmów/lania wody/tautologii;
 • animacji bez związku z treścią, rozpraszających uwagę;

Kryteria i sposób oceny tworzonych prezentacji/sprawozdań:

Dać jeden tylko wówczas gdy wszystkie elementy z punktu zostały spełnione! W przeciwnym wypadku dać zero:

 1. Czy jest bibliografia i netografia?
 2. Czy jest spis obrazków, zdjęć, animacji i wideo z linkowaniem do nich?
 3. Czy jest spis schematów, tabel, wykresów z linkowaniem do nich?
 4. Czy slajdy w dziale mają jednolity układ slajdów (ta sama: czcionka, układ tekstu, kolor)?
 5. Czy działy mają różny układ?
 6. Czy są nagłówki i stopki na slajdach?
 7. Czy slajdy są numerowane?
 8. Czy są: slajd tytułowy z datą, nazwiskiem, tematem i slajd z planem prezentacji z linkowaniem do działów?
 9. Czy jest animacja przejść między slajdami taka sama w obrębie działu?
 10. Czy jest ustawione tempo wyświetlania-automatyczny interwał?
 11. Czy działy mają różną kolorystykę?
 12. Czy są podpisane grafiki i obrazki i ponumerowane do spisu?
 13. Czy są podpisane schematy, tabele, wykresy i ponumerowane do spisu?
 14. Czy są podpisane animacje i filmy wideo i ponumerowane do spisu?
 15. Czy jest podkład dźwiękowy w całej prezentacji?
 16. Czy jest lektor – nagrany podkład tekstowy osoby czytającej tekst w całej prezentacji?
 17. Czy są tylko krótkie zdania, tekst hasłowy w całej prezentacji?
 18. Czy nie ma obszernych akapitów (powyżej jednego zdania) w całej prezentacji?
 19. Ile jest pełnych dziesiątek slajdów?
 20. Czy jest wprowadzenie do tematu prezentacji i nie jest większe niż połowa prezentacji?
 21. Czy prezentacja zawiera omówienie wszystkich zagadnień tematu i więcej?

Proszę samemu dokonać wstępnej oceny według założeń:

 • poniżej 10 punktów – ocena 3,
 • 10-14 punkty – ocena 3+,
 • 15-19 punktów – ocena 4 -,
 • 20-24 punkty – ocena 4,
 • 25-29 punktów – ocena 4+,
 • 30 punktów i więcej – ocena 5.

  Przy prezentacji/sprawozdaniu proszę podać ilość uzyskanych punktów oraz ocenę.