Tygiel

Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych – TYGIEL

Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych TYGIEL jest prowadzony przez studentów i jest przeznaczony dla studentów, którzy aktywnie uczestniczą w życiu naukowym uczelni. W każdym roku organizatorem zarówno Lubelskiego Festiwalu Nauki jak Lubelskiego Kongresu Studenckich Kół Naukowych TYGIEL jest ta sama uczelnia wyższa.

 • Udział w Kongresie jest bezpłatny!
 • Na konferencji obowiązują języki: polski i angielski.
 • Mogą uczestniczyć tylko studenci będący członkami Kół Naukowych działających na lubelskich uczelniach wyższych.
 • Jedno koło naukowe może przygotować i zaprezentować maksymalnie 2 referaty. Autorem jednego referatu mogą być maksymalnie 3 osoby.
 • Można wziąć udział  w sesji wykładowej, która obejmuje prezentacje artykułów studenckich i gości honorowych, które zostaną opublikowane w książce w wersji papierowej i elektronicznej opatrzonej numerem ISBN.
 • Można wziąć udział w sesji plenerowej – namioty, stoiska, wybuchy, organy wewnętrzne, pomiar natężenia dźwięku, gry i zabawy, a to wszystko w wersji studenckiej. Ty też możesz wziąć udział i tworzyć tę część razem z nami. Wszystkie chwyty są dozwolone. Pokaż wszystkim co Ty i Twoje koło naukowe potrafią zrobić fajnego.
 • Autorzy referatów powinni je wygłosić oraz zaprezentować działalność koła naukowego.
 • Objętość referatu może wynosić od 4 do 8 stron maszynopisu.
 • Po zgłoszeniu się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego rolę kart zgłoszeniowych pełni napisany na podstawie szablonu i wysłany na adres e-mail artykuł. W artykule zamieszczone zostaną dane uczestników Kongresu (imię i nazwisko autorów referatu, pozostałe dane w postaci przypisów).
 • Dane potrzebne do formularza: Strona www SKN: ti.pollub.pl, Adres e-mail SKN: r.lis@pollub.pl, Nazwa instytutu, katedry przy której działa SKN: Katedra Metod i Technik Nauczania, Tytuł, imię i nazwisko opiekuna Koła Naukowego: dr Robert Lis, Adres email opiekuna koła naukowego: r.lis@pollub.pl, Imię i nazwisko recenzenta i jego tytuł naukowy: prof. dr hab., Miejsce zatrudnienia recenzenta: Politechnika Lubelska, WPT, KMiTN, Adres email recenzenta, Numer telefonu recenzenta.
 • Do udziału w TYGLU zostaną zakwalifikowane artykuły nadesłane wraz z pozytywnymi recenzjami oraz oświadczeniami.
 • Recenzję można uzyskać w pok 237 u p. profesora. Należy przedstawić referat oraz wypełniony formularz recenzji danymi dotyczącymi osoby tworzącej referat. Można również, w przypadku nieobecności profesora, zostawić powyższe dokumenty w sali 238 w sekretariacie KMiTN.
 • Organizatorzy nie zapewniają recenzji prac w materiałach konferencyjnych, dlatego prosimy o dołączenie przesłanego na Konferencję referatu jego pozytywnej recenzji wystawionej przez samodzielnego pracownika naukowego nie będącego współautorem pracy.
 • Taki zbiór dokumentów prosimy przesłać w postaci jednej wiadomości e-mail; dzięki temu żaden z dokumentów nie zginie w trakcie rejestracji i wszystko przebiegnie bez problemów.
 • Artykuły uczestników po otrzymaniu pozytywnych recenzji wystawionych przez samodzielnych pracowników naukowych, zostaną umieszczone w monografii naukowej będącej nie lada wyróżnikiem późniejszego CV podczas starania się o pracę. Artykuł może zostać napisany w języku polskim lub angielskim, zgodnie z zasadami opisanymi w „TYGIEL – Szablon artykułu”
 • Artykuł oraz recenzję należy dostarczyć do uczelnianych koordynatorów TYGIEL również w formie papierowej.
 • Organizatorzy przewidują wydanie publikacji z pozytywnie zrecenzowanymi artykułami w języku polskim i angielskim.
 • Na bieżąco jest aktualizowana strona społecznościowa Tygla.
 • Stawiamy na wymianę pasji, zainteresowań oraz wspólną, dobrą zabawę. Dzięki uczestnictwu w Tyglu poznasz niesamowitych i nieprzeciętnych nowych znajomych.
 • Po zakończeniu konferencji otrzymasz certyfikat uczestnictwa, dostęp do galerii zdjęć, bagaż pomysłów i inspiracji oraz niezapomniane wrażenia.
 • W Tyglu 2011 wzięły udział osoby z naszego koła naukowego. Ich referaty można znaleźć TU.

Program Tygla 2012:

 • 19 września 2012, godz. 9.00-17.00 – Otwarcie konferencji. Sesja wykładowa (Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II);
 • 19 września 2012 – wieczorne spotkanie integracyjne (Miasteczko Akademickie UMCS);
 • 20 września 2012 – sesja plenerowa oraz zamknięcie konferencji.

Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych – TYGIEL 2012

IV Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych TYGIEL 2012W czasie trwania IX Lubelskiego Festiwalu Nauki w dniach 19-20 września 2012r. odbędzie się IV Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych TYGIEL 2012. Jest on zorganizowany przez studentów, będzie prowadzony przez studentów i jest przeznaczony dla studentów, którzy aktywnie uczestniczą w życiu naukowym uczelni. W roku 2012 organizatorem zarówno Lubelskiego Festiwalu Nauki jak Lubelskiego Kongresu Studenckich Kół Naukowych TYGIEL jest Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II.