LFN 2011

Od 19 do 23.09.2011 prezentowane były osiągnięcia kilkudziesięciu dziedzin nauki i techniki. Zainteresowane ośrodki edukacyjne miały wyjątkową okazję do spotkania oko w oko z prawdziwą nauką i techniką. Na żywo mogły wziąć udział w doświadczeniach, pokazach oraz poznać laboratoria naukowe i warsztaty pracy uczonych i inżynierów, a także przedstawicieli firm i instytucji. Lubelski Festiwal Nauki zawsze daje możliwość poznania naukowego punktu widzenia na wiele problemów i zjawisk życia codziennego.

W dniu 17.09.2011 (sobota) nastąpiła Uroczysta Inauguracja VIII Lubelskiego Festiwalu Nauki o godz. 18.00 w Centrum Sportowo-Rekreacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego. 18.09.2011 poświęcono na Piknik naukowy mający odbyć się na Placu Marii Curie-Skłodowskiej w godz. 11.00-16.00. W pozostałe dni 19-23 (poniedziałek – piątek)odbyły się Prezentacje festiwalowe między innymi w Politechnice Lubelskiej w godz. 9.00-15.00.

    Wszystkie edycje Festiwalu odniosły ogromny sukces . Program imprezy objął ponad 800 różnych pokazów, wykładów, prezentacji, happeningów, wystaw, spektakli oraz konkursów z różnych dziedzin nauki.

Lubelski Festiwal Nauki 2011Przychylne opinie, jakie zebrały dotychczasowe LFN-y, pozwalają przypuszczać, że kolejny również będzie bardzo udany. Bowiem jego idea

Lubelski Festiwal Nauki 2011doskonale wpisuje się w program Lublin – Miasto nauki.