LFN 2018

Głównym organizatorem jest Akademia Medyczna. Hasłem XV Lubelskiego Festiwalu Nauki jest: ,,Człowiek inspiracją nauki”. Festiwal odbędzie się w dniach: 15-21.09.2018 r. na Placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur (ul. Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin) oraz na terenie kampusów uczelnianych. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 18:00 w dniu 15.09 uroczystą Inauguracją XV LFN (Aula Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego) i zakończenie również na godz. 18:00 w dniu 21.09 uroczystym zamknięciem XV LFN w Centrum Spotkania Kultur. Coroczny Piknik Naukowy ma się odbyć w dniu 16.09 w godz. 11:00 – 17:00 przed budynkiem CSK (Plac Teatralny, Centrum Spotkania Kultur). Od 17 do 20.09 odbywać się będą pokazy w Politechnice Lubelskiej (plenerowe, w pracowniach, w salach wykładowych, wizualizacje komputerowe) w tym dzień otwarty lubelskich laboratoriów we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, w ramach Europejskiego Tygodnia Innowacji.

Nasz wydział przygotował wiele bardzo interesujących projektów.

Planowane jest połączenie wydarzeń naukowych ze sportowymi na terenach PL. Nowością jest zaplanowany na dzień 18 września 2018 r. tygiel dla doktorantów i młodych naukowców pod hasłem: „Człowiek w nauce”, które to wydarzenie ma mieć miejsce w Lubelskim Centrum Konferencyjne, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, w ramach Europejskiego Tygodnia Innowacji.

Sprawozdanie z LFN 2018

Prezentacja najciekawszych projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych przyczynia się do popularyzacji wiedzy w ramach Festiwalu. Również Lubelski Piknik Naukowy rozpowszechnia naukę dostępną dla każdego. W tym roku wspólne przedsięwzięcia głównych współorganizatorów: Uniwersytet Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Lubelskiej zostały przygotowane na inaugurację XV LFN: film o nauce na lubelskich uczelniach oraz debata. To głównie dzięki ludziom – silnej i zgranej grupie organizatorów, pełnych pomysłów i wzajemnym wsparciem Lubelski Festiwal Nauki jest tak wyjątkowy.
Dziękujemy autorom z WPT festiwalowych projektów. Bez Was, to lubelskie święto nauki nie odbyłoby się. Dziękujemy, że po raz kolejny byliście z nami.

Jak co roku i tym razem frekwencja dopisała. Uczestników było wielu.

Projekty cieszyły się dużą popularnością. Zainteresowanie nimi przeszło nasze oczekiwania.

Staraliśmy się być pomocni na każdym kroku. Podpowiadaliśmy i pokazywaliśmy.

W naszych salach laboratoryjnych realizowaliśmy projekty festiwalowe.

Nie tylko komputerami byli zainteresowani uczestnicy. Również drukarka 3D była w użyciu.

Słuchacze brali czynny udział w projektach. Dotykali urządzeń.

Pod okiem naszych pracowników projekty były realizowane.

Ale również nasi studenci pomagali w realizacji będąc współorganizatorami.

To nasza kolejna udana impreza.Dziękujemy i do zobaczenia za rok!