Poradnik

Przewodnik dla osób pragnących zgłosić projekt

Przygotowany poradnik ma odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących organizacji kolejnej edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki. Są to zebrane najczęstsze uwagi dotyczące organizacji i wystąpień. Dodatkowe pytania można zadawać na forum a najciekawsze zostaną opublikowane w poniższym zestawieniu. Podany zakres nie wyczerpuje tematyki dlatego można również kontaktować się poprzez e-mail z koordynatorem.

Co daje wystąpienie pracownika Wydziału lub przygotowanie przez niego prezentacji?

 • pozytywnie wpłynie to na jego okresową ocenę;
 • promujemy nasz Wydział pokazując czego uczymy;
 • zachęcając potencjalnych kandydatów zwiększamy ilość przyjętych studentów;
 • wreszcie jest to niemal obowiązek każdego pracownika by aktywnie uczestniczyć w promowaniu miejsca pracy i pozytywnie o nim świadczyć.

Jak zgłosić projekt?

 • Na stronie projekty kliknij „kierownik projektu” i podaj kod wydziałowy z e-maila;
 • Wypełnij dane po wybraniu Kierownika projektu jako siebie. Nie zapomnij zaakceptować regulaminów;
 • Na podany przez siebie adres e-mail otrzymasz wiadomość z linkiem aktywującym konto;
 • Potwierdź założenie konta;
 • Zaloguj się do systemu na stronie: projekty.festiwal.lublin.pl/logowanie;
 • Kliknij w menu na nazwę użytkownika, a następnie na „Dodaj projekt”;
 • Wypełnij pola;
 • Zatwierdź projekt;
 • Zgłoszony projekt zostanie zatwierdzony po akceptacji Koordynatora danej Jednostki.
 • Pomoc dostępna jest po najechaniu na właściwe pole wyboru.
 • Prosimy o zwrócenie uwagi na to, żeby wszystkie zmienne w polach rozwijanych zostały wybrane.
 • Między polami najłatwiej poruszać się strzałkami kierunkowymi lub tabulatorem (tab – do przodu, tab+shift – do tyłu).

Wypełniłem kartę zgłoszenia i jak mogę uzyskać dofinansowanie?

 • Ponieważ wystąpienie w LFN stanowi okazję do pozyskania funduszy na realizację należy przekazać kosztorys (informacja o przyznaniu dotacji może spłynąć dopiero we wrześniu).
 • Chcąc uzyskać dofinansowanie do projektu należy w czerwcu przygotować formularz obejmujący wydatki wypełniając druk:
  1. listą materiałów,
  2. ilością,
  3. cenami,
  4. wartościami netto i brutto,
  5. stawką VAT,
  6. całkowitą wartością brutto zapotrzebowania,
  7. wskazać 1-2 sprzedawców wraz z ich telefonami kontaktowymi,
  8. podać swoje dane wraz z tel. komórkowym do kontaktu z działem zamówień.
 • Druki zapotrzebowań należy wysłać w czerwcu na e-mail koordynatora.
 • Zakup obejmie materiały a nie urządzenia niezbędne do realizacji projektu. Dlatego można wystąpić o np.: sdcard, moduł do Arduino, akumulator do quatroptera, stand reklamowy, tusz, toner do drukarki itp… a nie da się sfinansować zakupu np.: tabletu, monitora, komputera itp… Zdarzało się dotychczas, że nasz Wydział dofinansowywał wybrane projekty kwotami przekraczającymi nawet 3000 zł!
 • Przykładowy formularz zapotrzebowania na materiały niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia projektu. Wypełniony formularz proszę przekazać na adres e-mail koordynatora lub osobiście dostarczyć do pokoju 238 lub 245 Katedry MiTN.
 • Kosztorysy z listą materiałów, ilością, ceną oraz wartością będą sukcesywnie przekazywane p. Eli Lewandowskiej oraz na ręce Dziekana WPT.
 • Informacja o przyznaniu dotacji może spłynąć dopiero we wrześniu – proszę kontaktować się poprzez adres e-mail koordynatora;

Treść opisu prezentacji:

 • jest adresowana do uczniów szkół gimnazjalnych i o stopień wyżej;
 • nie może być za trudna do zrozumienia;
 • użyte wyrazy w zaproponowanym tekście nie mogą być nic nie mówiące osobom nie znającym tematu;
 • powinna zawierać bardziej spopularyzowane przedstawienie o co w prezentacjach chodzi;
 • ma zachęcać do przyjścia;
 • Od tego może zależeć, czy znajdą się uczestnicy pokazu.
 • Opis może zawierać więcej tekstu.

Kto może przygotować projekt?

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni,
 • pracownicy administracyjni,
 • pracownicy techniczni i techniczno-inżynieryjni,
 • studenci studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych,
 • studenci studiów doktoranckich,
 • studenci studiów podyplomowych,
 • studenckie koła naukowe,
 • organizacje studenckie.

Od czego zacząć?

 • Pomysł, jego oryginalność i forma prezentacji zasadniczo decydują o atrakcyjności projektu. Ważne jest też to, co chcemy zaprezentować.
 • Prezentować można ciekawe wyniki badań naukowych (niekoniecznie swoich), główne wątki książki lub artykułu przeglądowego, nad którymi akurat pracujemy, kontrowersyjny temat, problem ważny dla rozwoju nauki i cywilizacji, fragment interesującej pracy dyplomowej, własną twórczość literacką, muzyczną i plastyczną etc.

Jakie mogą być formy wystąpienia?

 • Badania,
 • Ćwiczenia,
 • Doświadczenie,
 • Dyskusja,
 • Film,
 • Happening,
 • Inscenizacja,
 • Koncert,
 • Konkurs,
 • Piknik naukowy,
 • Pokaz,
 • Prezentacja multimedialna,
 • Spektakl,
 • Spotkanie autorskie,
 • Warsztaty,
 • Wernisaż,
 • Wykład,
 • Wystawa,
 • Zawody sportowe.

Gdzie są realizowane prezentacje festiwalowe?

 • Zwykle projekty realizowane są w salach wykładowych i ćwiczeniowych budynków PL. Przewidujemy również prezentacje plenerowe (na przykład przed budynkami kampusu) oraz wystąpienia na Pikniku Naukowym – wówczas prosimy o podanie tych informacji w uwagach karty zgłoszenia. Pracownicy i Studenci Wydziałów Zamiejscowych realizują projekty w siedzibach wydziałów.

Ile trwa prezentacja? Czy można ją powtarzać?

 • Każda prezentacja ma zaczynać się o pełnej godzinie i trwać do 45 minut by uczestnicy mieli czas na dojście do kolejnej.
 • Należy podawać kilka terminów mogących odbyć się prezentacji w celu ustalenia najbardziej optymalnej drogi uczestnictwa.
 • Zwielokrotnienie wystąpienia to więcej okazji do uczestnictwa dla jej odbiorców.
 • Można też zgłosić kilka różnych prezentacji.

Jestem studentem i mam świetny pomysł na projekt

 • Zadbaj o to, aby kierownikiem projektu był pracownik naukowy macierzystej uczelni (opiekun roku, zaprzyjaźniony wykładowca, kurator koła naukowego, promotor pracy dyplomowej etc.). Jest to formalny warunek akceptacji projektu.
 • Jeśli projekt przygotowuje koło naukowe – wówczas kierownikiem projektu jest opiekun koła. Pamiętaj aby podać nazwę koła lub organizacji studenckiej.
 • Projekty zgłoszone przez członków koła naukowego mogą być zrealizowane na macierzystej uczelni, a także – do czego gorąco zachęcamy – na Lubelskim Kongresie Studenckich Kół Naukowych – Tygiel.
 • Jeśli jest to projekt zespołowy – pamiętaj o wymienieniu wszystkich współautorów.

Czy kierownik projektu musi osobiście przedstawić prezentację?

 • Nie! Wykonanie projektu, rozdział funkcji i obowiązków związanych z realizacją prezentacji jest wewnętrzną kwestią grupy osób przygotowujących projekt. Kierownik projektu odpowiada za realizację prezentacji i jest osobą, z którą bezpośrednio może kontaktować się koordynator lub Biuro Festiwalu.

Co to jest TYGIEL?
TYGIEL to Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych, czyli:

 • największa studencka impreza naukowa w województwie lubelskim,
 • 2 dni obrad (w marcu) i wiele paneli tematycznych,
 • prezentacja dorobku organizacyjnego oraz działalności naukowej i artystycznej Studenckich Kół Naukowych Uczelni Lubelskich na forum międzyuczelnianym,
 • studenckie projekty badawcze i wymiana doświadczeń,
 • znakomita forma popularyzacji nauki,
 • okazja do wygłoszenia referatu i przygotowania recenzowanego artykułu,
 • referaty zaproszonych Gości,
 • prezentacja pasji, zainteresowań naukowych i pozanaukowych Studentów,
 • wiele stoisk wystawowych,
 • spotkania naukowe, kulturalne oraz integracyjne w obiektach głównego koordynatora przedsięwzięć festiwalowych,
 • także prezentacja kierunków studiów i oferty dydaktycznej uczelni.
 • Jest to w całości inicjatywa studencka.
 • Aby uczestniczyć w TYGLU należy wypełnić kartę zgłoszenia i przekazać ją opiekunowi koła naukowego.

Dlaczego w projekcie studenckim trzeba wskazać recenzenta?

 • Wskazanie recenzenta projektów przygotowywanych przez Studenckie Koła Naukowe dotyczy tylko tych projektów, które są prezentowane na Tyglu. Organizatorzy Lubelskiego Kongresu Studenckich Kół Naukowych przewidują wydanie materiałów kongresowych w formie recenzowanej monografii. Chodzi więc w istocie o recenzję materiałów przygotowywanych do publikacji. Jeśli projekt studencki jest realizowany tylko na macierzystej uczelni nie ma potrzeby wskazywania recenzenta.

Ważne linki:

Opracowano na podstawie materiałów LFN

Dodaj komentarz