LFN 2014

lfn_auto_2014   Głównym organizatorem jest Politechnika Lubelska. Hasłem XI Lubelskiego Festiwalu Nauki jest Nauka bez barier. Festiwal odbędzie się w dniach: 20-26.09.2014 r. na Placu Litewskim oraz na terenie PL. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 18:00 w dniu 20.09 i zakończenie również na godz. 18:00 w dniu 26.09. Od 21 do 25.09 odbywać się będą pokazy w Politechnice Lubelskiej (plenerowe, w pracowniach, w salach wykładowych, wizualizacje komputerowe). lfn_ram_2014Planowane jest połączenie wydarzeń naukowych ze sportowymi na terenach PL oraz wykorzystanie nowego budynku centrum innowacji, który na wrzesień ma być wykończony.

zaprlfn XI Lubelski Festiwal Nauki kierowany jest do szerokiej publiczności, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Prezentowane projekty dotyczą zagadnień, które nie mogą być realizowane w szkole ze względu na potrzebę zaawansowanych demonstracji lub dostępu do specjalnych materiałów, a poruszane tematy związane są z najciekawszymi lub najnowszymi osiągnięciami naukowymi.lfn2014-1 Specjalną rolę odgrywają warsztaty i lekcje pokazowe organizowane dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Festiwal Nauki daje również gwarancję dotarcia do najbardziej aktywnych, innowacyjnych i opiniotwórczych przedstawicieli świata nauki i szkolnictwa wyższego, pracowników systemu edukacji i nadzoru pedagogicznego, nauczycieli różnych typów szkół, dyrektorów i organów prowadzących szkoły, a także całej rzeszy sympatyków i pasjonatów nauki.
Uroczyste otwarcie Festiwalulfn2014-3
Wykorzystując nowoczesną infrastrukturę budynku Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury PL Koncert Inauguracyjny XI Lubelskiego Festiwalu Nauki stanowił połączenie brzmienia sakralnych, filozoficznych utworów wykonywanych przez Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej z awangardowym, eksperymentalnym ruchem Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej i nowatorskim tańcem Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej GAMZA. Całość koncertu dopełniły wybrane choreografie Grupy Tańca Współczesnego do muzyki Marty Baum i fragmenty spektaklu „opium” z muzyką Ryszarda Lateckiego [LATERNA] i Alberto Iglesiasia oraz Formacji Tańca Towarzyskiego GAMZA z muzyką Renè Aubry.
W niedzielę 21.09 odbyła się parada samochodów i motocykli organizowana przez Studenckie Koło Samochodziarzy i Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej.
W poniedziałek 22.09 odbyło się ponad 470 edycji 1lfnprojektów festiwalowych. We wtorek 23 września zorganizowano aż na 688 edycji projektów. Środa była półmetkiem Festiwalu i obejmowała 450 edycji projektów. W Festiwalowy czwartek zaproponowano aż 385 edycji. Piątek był ostatnim dniem LFN o odbyło się 250 edycji.
Piątkowy koncert zamknięcia pt.: Od poloneza do musicalu, w którym wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej pod kierownictwem artystycznym i choreograficznym Hanny Aleksandrowicz oraz kierownictwem muzycznym Mikołaja Nauma w Suicie Tańców Polskich oraz Formacja Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej GAMZA pod kierownictwem Piotra Mochola w tanecznym show BURLESQUE.

Projekty WPT cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Wystarczy tylko podać, że na jeden z nich było ponad 70 chętnych. 3lfnPozostałe również miały bardzo dużą frekwencję. Niestety, WPT nie był obecny na Pikniku naukowym – a szkoda – liczymy, że władze wydziału dostrzegą potencjał marketingowy tej formy prezentacji i w przyszłości również tam nas nie zabraknie.

Występy naszych pracowników to:
Androidy i boty – kilka słów o współczesnych robotach(1h) dr inż. Michał Charlak
4lfnRoboty stały się codziennością współczesnego społeczeństwa, chociaż ludzie często nie wiedzą o ich istnieniu i wykonywanych przez roboty działaniach. Robotyka znajduje szerokie zastosowanie nie tylko w przemyśle. Roboty znajdują swoje miejsce w edukacji dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach nauczania poczynając od przedszkola, kończąc na uczelni wyższej. Robotyka i mechatronika mają również szerokie spektrum zastosowania w medycynie, rehabilitacji, jak również pomagają osobom starszym lub niepełnosprawnym.Co wiemy o współczesnych robotach? 2lfnCzy spotykamy się z nimi w codziennym życiu? Czy każdy robot musi być mechatroniczną maszyną? Najprostszym rozwiązaniem, pomijającym konstrukcję mechanicznego robota jest opracowanie algorytmu interaktywnego programu komputerowego. Czy wiesz, że korzystając z wyszukiwarki internetowej posługujesz się robotem? Czy na czacie zawsze rozmawiasz z człowiekiem? Co wiesz o szkodnikach komputerowych? W czasie prezentacji poruszone zostaną aspekty techniczne, społeczne i filozoficzne zastosowań robotów. W czasie pokazów zostaną także przedstawione konstrukcje robotów opracowane i wykonane przez studentów.

01lfnJak wykonać pojazd samojezdny sterowany bezprzewodowo za pomocą platformy Arduino? mgr inż. Sylwester Korga
Projekt ma na celu pokazanie i wytłumaczenie sposobu budowy pojazdu samojezdnego sterowanego bezprzewodowo za pomocą modułu Bluetooth. Na pokazie zostanie zaprezentowany i omówiony sterownik Arduino Mega 2560 oraz sposób jego podłączenia do komputera. Dodatkowo zostanie omówiony kod programu, sposób jego zaimplementowania w pamięci sterownika oraz jego wpływ na działanie serwomechanizmów, stanowiących napęd pojazdu. W imieniu opiekuna i studentów Koła Naukowego Knapis.

Modelować każdy może. dr inż. Krzysztof Dziedzic
lfn2014-2Modelowanie komputerowe 3D to obecnie bardzo szybko rozwijająca się dziedzina grafiki komputerowej, którą można realizować przy użyciu wielu różnych programów wybierając stosowne narzędzia. Projekt dotyczy podstaw związanych z tworzeniem modeli 3D. Modelowanie komputerowe znalazło zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, a także w biznesie, administracji oraz reklamie.

Moja pierwsza faktura mobilna. Wstęp do własnego biznesu przyszłości. dr Robert Lis
Katedra Metod i Technik Nauczania bada systemy informatyczne dla małych przedsiębiorstw pod kątem efektywności oraz ergonomii pracy. W badaniach tych występują takie parametry jak: systemy bazowe, motory baz danych, optymalizacja relacji, elastyczność, aktualizacje, ergonomia a w szczególności skalowalność interfejsu, sposoby wyboru funkcji, szybkość wykonywania kodu i inne. lfn-4Różne są też czynniki przy zmiennej grupie docelowej. W przypadku przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 200 osób, systemy dla małych przedsiębiorstw nie zdadzą egzaminu choćby ze względu na małą skalowalność. Jednak z badań nad elastycznością rozwiązań informatycznych systemów magazynowych można często wyciągnąć skrajnie różne wnioski, gdyż nierzadko decydującym parametrem okazuje się być silnik bazy danych. Z ekonomicznego punktu widzenia rozwiązania bezpłatne są najoszczędniejsze i coraz częściej najlepsze szczególnie dla mikrofirm. Czy warto zatem analizować i porównywać rozwiązania bezpłatne z tymi za tysiące złotych? Chcąc zachęcić młodych ludzi do kształcenia się na kierunkach technicznych przygotowane zostały stanowiska komputerowe z systemami magazynowymi najlepszych polskich producentów oprogramowania dla małych i średnich firm. Można na nich zasymulować pracę prawdziwego sklepu przemysłowego by na własnej skórze przekonać się co do przydatności danego rozwiązania choćby z punktu widzenia szybkości zapisu do bazy danych. sponlfnAnalizując rozwiązania różnych firm można przekonać się, że nie tak łatwo dokonać wyboru systemu magazynowego gdyż każdy z nich posiada lepsze i gorsze strony i należy dopasować jego możliwości do wymagań reprezentowanej gałęzi przemysłu. Wreszcie można wpływać na producentów aplikacji by je aktualizowali pod kątem uniwersalności rozwiązań w różnych gałęziach przemysłu. Badania naukowe bardzo pomagają w rozwoju rodzimego przemysłu informatycznego ukierunkowanego na oprogramowanie dla biznesu; wytyczają kierunki jego rozwoju i angażują najnowsze rozwiązania informatyczne firm trzecich.

I wiele, wiele innych…

Dodaj komentarz