LFN 2017

W dniach 24-30 września 2017 roku już po raz czternasty odbędzie się Lubelski Festiwal

https://festiwal.lublin.pl/wp-content/uploads/2017/02/pl.png

Nauki. Będzie to największa tegoroczna impreza naukowa na Lubelszczyźnie, w którą zaangażowane zostaną wszystkie uczelnie, a także liczne środowiska naukowe i kulturalne Lublina oraz Lubelszczyzny. Tym razem organizatorzy Festiwalu nawiążą do bardzo ważnego wydarzenia historycznego jakim jest 700lecia nadania Lublinowi praw miejskich.

https://festiwal.lublin.pl/wp-content/uploads/2017/06/LFN_logo-1.png

Wydział Podstaw Techniki stara się dochować tradycji związanej z największą liczbą realizowanych projektów oraz nagród za występy. Liczymy, że tegoroczne 24 edycje naszych wystąpień przyczynią się po popularyzacji studiów na Politechnice oraz samej nauki jako takiej.

Obszerny zakres tematów wystąpień adresowany jest do absolwentów szkół oraz osób dorosłych celem przybliżenia naszej uczelni, kultury pracy oraz warunków uczelnianych. W naszych projektach nie zapominamy o propozycjach dla dorosłych i seniorów jak również osób pracujących.

Serdecznie zapraszamy gdyż nasze podwoje pozostają otwarte cały czas dla uczestników.

Harmonogram realizacji projektów na Wydz. Podstaw Techniki.

Dodaj komentarz