Koło Naukowe zastosowań informatyki w nauce i biznesie „InfoNaBi”

Koło naukowe powstało w dniu 3.10.2011 roku. Skupia studentów z kierunku ETI oraz pokrewnych. Wspomaga przyszłych absolwentów do pracy w biznesie oraz szkolnictwie. Poprzez aktywną współpracę z przemysłowymi ośrodkami informatycznymi organizuje praktyki informatyczne w biznesie.

 

Celem Koła jest:

a)      Rozbudzanie zainteresowań naukowych studentów;

b)      Wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej;

c)       Prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów;

d)      Rozwijanie innych form aktywności naukowej związanej z programem naukowo-dydaktycznym realizowanym na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna;

e)      Współpraca z innymi ośrodkami naukowymi;

f)       Promowanie studentów oraz absolwentów Politechniki Lubelskiej;

g)      Integracja środowiska studenckiego i naukowego.

 

Tematyką zainteresowań naukowych koła jest:

a)      Wykorzystanie nowoczesnych systemów informatycznych w biznesie;

b)      Wpływ nowych technologii na efektywność kształcenia;

c)       Rozwijanie form komunikacji poza personalnej;

d)      Trendy w kształceniu na odległość.

 

Koło realizuje swoje cele poprzez:

a)      Badania literatury określające dotychczasowe osiągnięcia technologii informatycznej w biznesie;

b)      Zdalną obserwację kultury pracy w przedsiębiorstwach wykorzystujących informatykę;

c)       Utworzenie serwisu informacyjnego o działalności koła w postaci witryny internetowej;

d)      Aktywną pracę poprzez Internet na rzecz aktualizowania stron informacyjnych koła;

e)      Popularyzację koła wśród studentów w serwisach społecznościowych;

f)       Udział (praktyki) w działaniach biznesowych przedsiębiorstw wspomaganych systemami informatycznymi;

g)      Penetrację przedsiębiorstw dotyczącą poznania trendów informatycznych procesów biznesowych;

h)      Współpracę z firmą Microsoft w celu obsługi MSDAA i generowania kluczy do aplikacji dla pracowników i studentów Wydziału Podstaw Techniki;

i)        Organizację spotkań szkoleniowych z firmami tworzącymi nowe technologie oraz z producentami oprogramowania dla biznesu;

j)        Opracowywanie szkoleń wirtualnych i udział w konferencjach tematycznych;

k)      Podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła prac badawczych;

l)        Współpracę z innymi podmiotami naukowymi i przemysłowymi w kraju i za granicą;

m)    Organizowanie wycieczek i objazdów naukowych.

 

Dodaj komentarz