Dyplomowanie

Dokumenty do pobrania:

zasady formatowania prac dyplomowych; szblon str. tytułowej ; wzór strony tytułowej w pdf; zasady dyplomowania

Wszystkie dokumenty dotyczące prac dyplomowych do pobrania TU

Moje zainteresowania badawcze:

 • Wizualizacja informacji w procesie komunikacji edukacyjnej, gospodarczej i inżynierskiej;
 • Użyteczność (usability) systemów informatycznych;
 • Praktyczne zastosowanie oprogramowania użytkowego i aplikacji internetowych;
 • Technologia informacyjna w życiu społecznym – oprogramowanie społeczne (ang. social software), Internet i sieci społeczne (social networks), Web 2.0 i Collective Intelligence, media w edukacji, e-learning, rapid learning;
 • Społeczne aspekty Internetu, wzory użytkowania Internetu.

Proponowana tematyka prac dyplomowych:

Legenda:

m – praca magisterska l – praca licencjacka
b – praca wymaga przeprowadzenia badań empirycznych
t – praca teoretyczna, opiera się na analizie materiałów zastanych
p – praca wymaga opracowania praktycznego projektu

 1. Wykorzystanie informatycznych systemów finansowych w działalności gospodarczej (t,p)(l,m)
 2. Lifehacking – fenomen społeczny inspirowany kulturą Sieci (b,t)(l,m)
 3. Internet – nowe medium uczestnictwa w kulturze. Od aktywności do Inter-aktywności (b,t)(l,m)
 4. Determinanty użyteczności stron internetowych w percepcji studentów (na przykładzie strony Politechniki Lubelskiej) (b)(l,m)
 5. Wykorzystaniu technologii multimediów strumieniowych w edukacji (t, p)(l,m)
 6. System zarządzania treścią nauczania LCMS, PLE, (ang. Personal Learning Environment) (t, p)(l,m)
 7. E-learning w szkolnictwie wyższym – możliwości, kierunki rozwoju, doświadczenia (t)(l,m)
 8. Kształcenie na odległość wspomagane komputerowo jako element uniwersyteckiego kształcenia ustawicznego (b, t)(l,m)
 9. Nowe technologie WEB (AJAX, RSS, web API) (t, p)(l,m)
 10. Internet jako źródło informacji i doskonalenia umiejętności w opinii studentów (b)(l,m)
 11. Technologie informacyjne w życiu studentów i w wizji ich przyszłej pracy (b,t)(l,m)
 12. Rola informatyka w kształtowaniu świadomości i kultury informacyjnej (b)(l,m)
 13. Wzory użytkowania Internetu przez studentów (b)(l,m)
 14. Społeczne determinanty użytkowania Internetu (b)(l,m)
 15. Funkcje i dysfunkcje użytkowania Internetu (b)(l,m)
 16. Postawy studentów wobec TI (b)(l,m)
 17. Komunikacyjne aspekty wizualizacji informacji w formie graficzne (t)(l,m)
 18. Usability – użyteczność edukacyjnych stron internetowych (t)(l,m)
 19. Komunikacja człowiek-komputer i systemy multimedialne (t)(l,m)
 20. Wykorzystanie Internetu w dydaktyce (b,t)(l,m)
 21. Pośrednictwo pracy w Internecie (b, t)(l,m)
 22. Strategie promocji szkół wyższych w Internecie (b, t)(l,m)
 23. Wykorzystanie Internetu w samokształceniu (b,t)(l)
 24. E-learning – koncepcje nauczania zdalnego (t)(l,m)
 25. Zastosowanie aplikacji open sorce w edukacji (b,t,p)(l,m)
 26. Web 2.0 – społeczny fenomen Internetu (b,t)(l,m)
 27. Oprogramowanie społeczne (Social Software) w edukacji (b, t)(l,m)
 28. Rola internetowych serwisów społecznościowych (YouTube, LinkedIn) w edukacji (b, t)(l,m)
 29. Collective Intelligence na przykładzie Wikipedii (b, t)(l,m)
 30. Rola blogów w edukacji (b, t)(l,m)
 31. Projekt i wdrożenie platformy e-learningowej w szkole wyższej (p)(m)
 32. Projekt i wdrożenie uczelnianego sklepu internetowego (p)(m)
 33. Projekt i wdrożenie platformy zarządzania treścią CMS dla celów edukacyjnych (p)(m)
 34. Projekt wizualizacji informacji dotyczących działalności uczelni (p)(l)
 35. Projekt multimedialnego przewodnika dotyczącego działalności uczelni (p)(l,m)
 36. Koncepcja komputerowego systemu interaktywnego testowania wiedzy (p)(m)
 37. Projekt wirtualnego przewodnika do przedmiotu techniki multimedialne (p)(l)
 38. Open Source w edukacji (t,p)(l,m)
 39. Szkolnictwo wyższe wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego (t,b) (m)
 40. Informatyczne innowacje edukacyjne (t) (l)
 41. Projekt i realizacja mobilnej (WAP) strony internetowej pracowników PL

Praca dyplomowa licencjacka

Wymaga samodzielnego rozwiązania problemu zawodowego, technicznego lub badawczego w zakresie wiedzy zdobytej podczas studiów. Powinna zawierać opis stanu wiedzy z danej dziedziny. Pracę kończy sprawozdanie z wnioskami. Ważna jest samodzielność autora.

Praca dyplomowa magisterska
Powinna wykazać pogłębioną znajomość podstawowej wiedzy teoretycznej i empirycznej w danej dziedzinie oraz umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów. Konieczne jest zawarcie w pracy oryginalnych wyników analiz, badań lub teoretycznych dociekań.