Konsultacje

W związku z wprowadzeniem komunikatu Nr 10/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 czerwca 2020 r.:

 • zgodnie z działem I pkt 1 po dniu 21.06.2020 ponieważ jednym z warunków uzyskania zaliczenia jest przekazanie płyty CD (z nazwiskiem, imieniem, kierunkiem i rocznikiem studiów, datą wykonania i tytułem przedmiotu) zawierającej wykonaną pracę studenta, a jednocześnie zajęcia do końca mają być realizowane w trybie kształcenia zdalnego (dział II pkt 4) oraz zgodnie z działem II pkt 5 formy zaliczenia (jak płyta CD) niepodlegające zdalnej weryfikacji mają zostać przeprowadzone w trybie zapewniającym bezpieczeństwo epidemiologiczne należy swoje realizacje dokumentujące uzyskane efekty kształcenia wysłać najpóźniej do dnia 5 lipca 2020 r. (dział I pkt 2) pocztą tradycyjną POLECONĄ na adres: Politechnika Lubelska, Wydział Podstaw Techniki, Katedra Metod i Technik Nauczania, ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin z dopiskiem ,,efekty”;
 • zgodnie z działem III pkt 2 osoby pragnące uzyskać zaliczenie w formie weryfikacji efektów kształcenia w trybie tradycyjnym zobowiązane są uzyskać akceptację dziekana dopuszczającą taką formę w sesji egzaminacyjnej letniej oraz jesiennej na terenie Uczelni;
 • dopuszcza się indywidualne zaliczenie zdalne lub poprawę proponowanej oceny w formie ustnej (na platformie Teams, Scholar lub WhatsApp) w zależności od ilości zgłoszeń poprzez kontakt wirtualnych konsultacji: robert.lis@pollub.pl oraz WhatsApp (501055868) w terminie obopólnie uzgodnionym do dnia 21.06.2020;
 • zgodnie z działem I pkt 4 od 6 lipca do 8 września 2020 r. planowane są praktyki zawodowe.

Realizując obowiązek wynikający z Zarządzenia Nr R-19/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2020 r dotyczący pracy zdalnej wprowadzam:

 • wirtualne konsultacje poprzez kontakt: robert.lis@pollub.pl oraz WhatsApp (501055868);
 • wykonywanie ćwiczeń (hasło do instrukcji to 0000) indywidualnie przez każdego studenta w domu;
 • zgłaszanie przygotowania do ćwiczenia oraz wykonania ćwiczenia w formie sprawozdań (zgodnie z instrukcją) na forum zgodnie z harmonogramem zajęć;
 • zgłaszanie w grupach dwuosobowych co najmniej trzech numerów tematów (zawarte na stronie ti w dziale dotyczącym wykładów) związanych z prowadzonym wykładem na forum;
 • opracowanie w grupach dwuosobowych co najmniej trzech tematów związanych z prowadzonym wykładem i zgłaszanie ich na forum.
  •  

 

 

w semestrze letnim (pokój 245):

     • środa             15.30-17.00 1 tydz.;    
     • czwartek        13.30-14.30;
     • niedziela        17.10-18.10 parzysty zjazd.

Okres zajęć dydaktycznych:  22.02. 2020 r. – 05.04. 2020 r.
Wakacje wiosenne:                 06.04. 2020 r. – 15.04. 2020 r.
Okres zajęć dydaktycznych: 16.04. 2020 r. – 21.06. 2020 r.
Sesja egzaminacyjna letnia: 22.06. 2020 r. – 05.07. 2020 r.

Obowiązują zasady RODO umożliwiające przyjmowanie wszystkich indeksów na raz lecz wydawanie pojedynczo tylko właścicielom na podstawie numeru indeksu.